Proč je pro dárce krve vhodná vitamínová infuze (zejména s obsahem vitamínu C)?

MUDr. Silvia Maryn, 11/2023

 

Dárcovství krve je šlechetná činnost. Životodárná – doslova. Dárci krve však musí v první řadě dbát na své vlastní zdraví. Opakované dárcovství krve totiž často vede k takzvané iatrogenní* deficienci (nedostatku) železa, co může následně vést až k anémii. Naštěstí ale existují vhodné strategie prevence tohoto stavu.

Jedná se primárně o náhradu železa – dárcům krve postačí jednorázová dávka 1000 mg železa podaného intravenózně nebo se podává železo perorálně (méně efektivní, ale postačující).2

Sekundárně se jedná o příjem vitamínu C, který hraje nezastupitelnou roli v metabolizmu železa – při jeho vstřebávání.

Železo, které přijímáme běžně z potravy, se vstřebává střevní sliznicí. K tomu dochází ze dvou druhů zásobního železa – hemového (40%) a nehemového (60%).

➢ hemové železo: živočišní produkty – maso, ryby; pochází z hemoglobinu a myoglobinu, lehce se vstřebává
➢ nehemové železo: zelenina, obiloviny, ale i mořské plody…; hlavní část potravy, na jeho vstřebávání značně působí další složky jídla

Vitamín C významně ulehčuje vstřebávání nehemového železa, kromě toho může i zvrátit účinek inhibitorů jeho vstřebávání (černý čaj, vápník, fosfát). Lze tedy tvrdit, že zejména u vegetariánů a veganů má vitamín C kritickou roli s ohledem na vstřebávání železa. Je to právě proto, že vstřebávání železa ze zeleniny přímo závisí na množství obsaženého vitamínu C.1,5

Vitamín C při kyselém pH v žaludku vytváří s železem sloučeninu zvanou chelát, který je rozpustný při zásaditém pH v místě jeho vstřebávání – ve dvanáctníku.6,7 Kromě toho vitamín C reguluje příjem železa a jeho metabolismus v buňkách, stimuluje syntézu ferritinu (zásobní bílkovina železa), inhibuje jeho degradaci, tím i snižuje odtok železa z buněk.1,5

Deficit železa je již dobře známým vedlejším účinkem dárcovství krve. Ale jak je to s hladinou vitamínů u dárců krve? Existuje studie s 217 dobrovolníky z řadů dárců krve. Sledovali se hladiny vitamínu B6, B12, folátu a biotinu. Bylo zjištěno, že deficit těchto vitamínů se vyskytoval jak u prvodárců, tak i u opakovaných dárců krve.4 Tomuto deficitu však lze efektivně předcházet adekvátním doplňováním vitamínů.

Darování krve dva a vícekrát za rok má významný vliv na parametry týkající se hladin železa.7 Železo je mimo jiné nezbytné pro tvorbu krvinek. Anémie způsobená jeho nedostatkem je jedna z celosvětově nejrozšířenějších poruch mikronutrice a může samozřejmě vést k odmítnutí dárce krve. Vitamín C je jediným faktorem, který může zlepšit vstřebávání železa. Vitamínové infuze jsou pro dárce krve skvělou volbou, jelikož představují zároveň i náhradu objemu tekutin - rehydrataci.

*iatrogenní – způsobený lékařem nebo zdravotnickým výkonem/zákrokem v negativním smyslu

 

REFERENCE

1 Atanassova BD, Tzatchev KN. Ascorbic acid--important for iron metabolism. Folia Med (Plovdiv). 2008 Oct-Dec;50(4):11-6. PMID: 19209525. [online]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19209525/

2 Drexler C. et al., High-dose intravenous versus oral iron in blood donors with iron deficiency: The IronWoMan randomized, controlled clinical trial. PMID: 30981629 DOI: 10.1016/j.clnu.2019.03.025. [online]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981629/

3 Ganasen, M. New Strategy for Prevention of Iron Deficiency Anemia: Understanding the role of vitamin C in enhancing iron absorption in human intestine. 2018. Communications Biology. DOI: 10.1038/s42003-018-0121-8. [online]. Dostupné na: http://www.spring8.or.jp/en/news_publications/press_release/2018/180820/

4 Kalus U. Et al. Influence of blood donation on levels of water-soluble vitamins. 17 December 2008. https://doi.org/10.1111/j.1365-3148.2008.00897.x . [online]. Dostupné na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3148.2008.00897.x

5 Lane DJ, Richardson DR. The active role of vitamin C in mammalian iron metabolism: much more than just enhanced iron absorption! Free Radic Biol Med. 2014 Oct;75:69-83. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.07.007. Epub 2014 Jul 15. PMID: 25048971. [online]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25048971/

6 Lynch SR, Cook JD. Interaction of vitamin C and iron. Ann N Y Acad Sci. 1980;355:32-44. doi: 10.1111/j.1749-6632.1980.tb21325.x. PMID: 6940487. [online]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6940487/

7 Moghadam, A.M. et al. Relationship between blood donors' iron status and their age, body mass index and donation frequency. Sao Paulo Med. J. 131(06)2013. https://doi.org/10.1590/1516-3180.2013.1316554. [online]. Dostupné na: https://www.scielo.br/j/spmj/a/cRVp5WPrj3RX4xP4csbzrwz/?lang=en