Lidé, kteří užívají vitamin D, páchají méně sebevražd, ukazuje rozsáhlá studie

Vitamin D se v poslední době ukázal jako velmi účinný proti širokému spektru problémů. Podle robustní studie na amerických veteránech to vypadá, že pomáhá i pro zlepšování psychického stavu.

Lidé, kteří užívají potravinové doplňky s vitaminem D, méně často páchají sebevraždy a méně často trpí sebepoškozováním. Vědci tuto souvislost popsali u rozsáhlé skupiny bývalých amerických vojáků, tedy lidí, kteří trpí těmito problémy nadprůměrně často. Pravděpodobnost úmrtí vlastní rukou je u nich asi jedenapůlkrát vyšší než u ostatních dospělých.

Existence souvislosti mezi lepším psychickým stavem a vitaminem D je podle autorů studie v časopise PLoS ONE jasná, zatím ale nelze říci, že jde o souvislost příčinnou, tedy jestli opravdu užívání tohoto vitaminu může za lepší duševní stav veteránů. „Pokud se to potvrdí i v klinických studiích, pak by se vitamin D mohl používat, protože je snadno dostupný, cenově přijatelný a relativně dost bezpečný,“ píší autoři.

Výsledky jsou podle nich dostatečně robustní, data totiž pocházela od několika set tisíc osob, o jejichž údaje se stará americké ministerstvo pro záležitosti veteránů. V nich vědci snadno našli dost lidí, kteří užívali vitamin D, jež mohli srovnávat s těmi, kdo tento suplement nekonzumují. Rozdíl byl opravdu markantní. Ti, kdo vitamin užívali, měli o 44 procent méně pokusů o sebevraždu.

 

Vědci dále zjistili, že souvislost mezi doplňky vitaminu D a snížením rizika sebevraždy byla ještě výraznější u černošských veteránů. V této podskupině souvisela látka s přibližně šedesátiprocentním snížením rizika sebevražedných pokusů a sebepoškození.

Další důkazy 

Samy o sobě jsou tyto náznaky dostatečně silné, ale navíc existují i další starší výzkumy, které argument o účinnosti vitaminu D podporují. Tak například podle přehledové studie z roku 2018 trpí nedostatkem vitaminu D téměř polovina americké populace, ale mezi hispánskou a černošskou menšinou je tento nedostatek výrazně vyšší.

Není to ani tak socioekonomickými faktory, jako spíše těmi biologickými. Vitamin D se totiž syntetizuje v kůži při kontaktu se slunečními paprsky, ale lidé s tmavší pigmentací pravděpodobně potřebují intenzivnější vystavení UV záření, aby si jejich tělo vytvořilo dostatek této látky.

Nedostatek vitaminu D je spojen se spoustou zdravotních problémů, včetně bolestí, slabosti kostí a svalů, zvýšeného rizika úmrtí na srdeční choroby, kognitivních poruch, dětského astmatu a některých druhů rakoviny. Předchozí výzkumy také naznačily souvislost mezi hladinou vitaminu D a depresí a dalšími psychickými problémy. 

 

Autoři současně přiznávají, že jejich výzkum má i několik slabin. Do skupiny užívající vitamin D zařadili jen ty, kdo ho mají na předpis, ale lidé si tento doplněk stravy mohou pořizovat i bez lékařského předpisu.

Současně je možné, že ty, kdo suplement užívali na předpis, mohly spojovat i jiné faktory. Například to, že měli kvalitnější zdravotní nebo sociální pojištění než druhá skupina. Přesto vědci považují nalezenou souvislost za natolik silnou, že by chtěli ve výzkumu pokračovat.

Zdroj:https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3563401-lide-kteri-uzivaji-vitamin-d-pachaji-mene-sebevrazd-ukazuje-rozsahla-studie